Fryslân uitgebeeld op kaarten en tekeningen (1600-1750)

Welkom

Op Fryslân Uitgebeeld worden historische data met nieuwe technieken gecombineerd. Je kunt hier cultuurhistorisch onderzoek doen naar voorname huizen in Friesland zoals staten en stinzen maar ook naar rijksmonumenten.

De site maakt hierbij gebruik van oude 17e en 18e -eeuwse kaarten uit de beroemde Schotanus atlassen. Deze kaarten worden samen met de kaarten van Holland wel tot de beste kaartwerken van Europa uit die tijd gerekend. Ook de eerste kaart waarvoor de provincie werd opgemeten ('Frisia Occidentalis', 1622) en de 'Nieuwe Caert van Friesland' (1739), 'de grootste, schoonste en nauwkeurigste Algemeene Kaart van Friesland, welke ooit is uitgegeven' staan op deze site en kunnen voor onderzoek gebruikt worden.

De kaarten waren voor die tijd heel precies maar niet zo waarheidsgetrouw als de kaarten van tegenwoordig. Daarom toont Fryslân Uitgebeeld de kaarten door middel van een aantal slimme digitale modificaties op de juiste geografische locatie van vandaag. Het systeem is daardoor erg nauwkeurig in het gebruik.

Met nieuwe technieken is het nu mogelijk deze kaarten in één systeem te combineren met actuele kaarten én speciale datalagen met bijvoorbeeld gegevens van staten en stinzen. Juist die combinatie maakt deze site voor onderzoekers, scholieren en studenten en andere geïnteresseerden een waardevolle bron van informatie.

De site Fryslân Uitgebeeld is het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het digitaliseringsproject RedBot.


AAN DE SLAG >>>